Abstrakt: Ett modernt typexempel för guldets värdebevarande kvaliteter när en nation förfaller och dess valuta kollapsar kan idag ses i krisens Venezuela, under ledningen av landets president tillhörande “Socialist Part of Venezuela”, Nicolas Maduro…

Guld i Bolivar

Guldpris i Venezuelas valuta Bolivar (5-årsgraf)). Källa: Bullionrates.com

Individer med sina besparingar i Bolivar på sparkontot och/eller i kontanter har fått se sin köpkraft falla drastiskt till följd av hyperinflationen, medans individer med sina besparingar i fysiskt guld har kommit mycket lindrigare undan. Detta är vad som kan ske i en stat med stor offentlig sektor och som får stora delar av sina intäkter från oljeexport. När oljepriset började började falla kraftigt under år 2014, ökade földaktigen landets budgetunderskott samtidigt som den inhemska valutan föll i värde relativt världshandelsvalutan, den amerikanska dollarn. Denna kombination ledde alltså till försämrade statsfinanser och höjda importpriser, något som fick inflationen att skjuta i höjden. Med stor sannolikhet är Venezuela bortom räddning, eller som Barclays Alejandro Arreaza uttrycker det, bortom “the point of no return”.

En total kollaps är att vänta och ett nytt monetärt system behöver med stor sannolikhet att implementeras. Den afrikanska nationen Zimbabwe gick samma öde till mötes och landets inhemska handel övergick till amerikanska dollar efter att förtroendet och därmed värdet av dess egna valuta kollapsat.

I båda fallen så hade befolkningen förlorat minst om de var investerade i reala tillgångar som till exempel ädelmetallerna guld och silver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website