Abstrakt: I tidigare inlägg framgick det att den tyska bankjätten Deutsche Bank hade erkänt manipulation av guld och silverpriset. Efter det så har ytterligare information kommit fram om missgärningar och varningssignlaer vad gäller bankens likviditet…

  1. Deutsche Bank kom ut i måndags med att de avsätter 450 miljoner Euro som följd av aktiehandelsbedrägeri. De valde att ej specificera närmare:

“Germany’s Deutsche Bank said it took a charge of around 450 million euros (348 million pounds) last year in relation to share trading fraud, but declined to give any details on Monday.” (Källa: reuters).

      2. Om inte det var nog så rapporterade Bloomberg samma dag att den amerikanska myndigheten SEC, vilket motsvarar finansinspektionen i Sverige, just nu undersöker om Deutsche Bank runt år 2013 manipulerade priser på bostadsobligationer för att kunna bokföra mindre förluster. Alltså för att “putsa” bankens resultat:

SEC investigating whether Deutsche Bank inflated the value of securities in its mortgage-bond trading business, masked losses around 2013, according to people with knowledge of the matter.”

“SEC asking whether DB delayed recording losses on those securities over an extended period of time”

     3.  Deutsche Bank erbjöd nyligen sina belgiska kunder en ränta motsvarande 5% (årlig) om de binder upp sitt kapital i tre månader. Med tanke på att sparräntan hos de flesta europeiska banker är runt noll idag så är det verkligen anmärkningsvärt erbjudande från den tyska storbanken. Att det rör sig om en såpass stor räntepremie och att erbjudandet är för tre månader tyder på att det kan vara fråga om en allvarlig likvididetsbrist hos den bank som har den största derivatexponering i världen.

     4. Kreditvärderingsinstitutet Moodys nedgraderade i följdaktigen Deutsche Banks kreditvärdighet till två steg över “skräpstatus” i måndags.

Reaktionen från investerare lät inte vänta på sig:

Deutsche Bank

Deutsche Banks aktiekurs, måndag. Källa: Zerohedge.com

Nedan ses en uppdaterad jämförelse mellan Deutsche Banks- och Lehman Brothers aktiekurs (fram tills dess att den amerikanska investmentbanken försattes i konkurs och på allvar satte igång finanskrisen 2008):

Lehman vs Deutsche

Lehman vs Deutsche. Källa: Zerohedge.com

Obs! Deutsche Bank är ungefär TRE gånger så stor som Lehman var.

För att ge ett hum om hur enorma förluster som skulle sprida sig i det globala finanssystemet utifall Deutsche Bank skulle försättas i konkurs, så kan nedanstående stapeldiagram hjälpa till att förstå magnituden av den tyska bankens finansiella åtaganden och därmed hur “systemhotande” den faktiskt är:

Deutsche Banks derivat

Deutsche Banks derivatexponering (brutto). Källa: Waluewalk.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website