Abstrakt: Ända sedan den förra finanskrisen 2008-2009 så har silvermynt sett en kraftig uppgång i efterfrågan, något som de flesta är omedvetna om. Att efterfrågan började fullständigt explodera under finanskrisen är inte något som man heller kunnat tro, eftersom silver likt guld, fullständigt slaktades i pris på COMEX under år 2008. 

  • De tre största mynteriernas försäljning av silvermynt, år 2002-2015:
Försäljning, silvermynt.

Försäljning, silvermynt. Källa: USAGOLD.

Det man bör ha i åtanke är det faktum att det största mynteriet, US MINT, har sedan år 2015 varit tvunget att ransonera ut silvermynt då de satt ett tak på produktionen. Hur många fler “American Eagle”-mynt som skulle säljas om de faktiskt följde lagen, vilket säger att de måste producera tillräckligt med mynt för att möta efterfrågan, kan man bara spekulera i.

  • I grafen nedan kan man se hur silverpriset på COMEX mer eller mindre kollapsade under finanskrisen, SAMTIDIGT som efterfrågan på investeringsmynt alltså mer än dubblades och faktiskt slagit rekord sex av åtta år sedan dess.
Silverpris (COMEX)

Silverpris (COMEX). Källa: Investing.com

Faktum är att när det “officiella” silverpriset handlades runt $9 under krisen, så fick man ändå betala cirka $18 för ett silvermynt. När det tvivelaktiga och kroniskt manipulerade priset på COMEX kollapsade, så skiljde det sig alltså MARKANT mot det FAKTISKA priset på den fysiska marknaden, då premierna helt enkelt sköt i höjden.

  • Detta år kan möjligen se ännu ett rekordår av försäljning om man ser på försäljningssiffrorna från det kanadensiska mynteriet (förutsatt att trenden håller i sig):
Canadian-Maple-Leaf-Sales-2015-vs-2016-Q1

Försäljning av Canadian Maple Leafs, första kvartalet. Källa: srsroccoreport.com

  • Nedan visas avslutningsvis en graf över silverpriset samt det tekniska hjälpmedlet “20 month moving average”, vilket enligt den tekniska analysexperten Roland Watson påvisar en långsiktig köpsignal:
Silver

Silver. Källa: Silverseek.com

Watson noterar: “Note that silver may yet flirt with this moving average and may track it for months (as it did through 2002 and 2003). However, the expectation from here is that silver will not fully trade below this moving average for a long time. There is still at least one long term buy indicator I am waiting on for further confirmation, but from here, it is increasingly looking good for silver in the long term.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website