En titt på Bitcoin och HUI

Bitcoin HUI
Abstrakt: Av ren nyfikenhet så tittade jag på om det fanns något åtminstone ytligt samband mellan prisutvecklingen på Bitcoin (i dollar) och guldbolagsindexet HUI…   Det går förstås inte utläsa något säkert ur en sådan enkel jämförelse, men vid första anblick ser det ut som...
Continue reading »

Snapshot av min värderingsmodell för producenter

Snapshot
Nedan syns en snapshot av min värderingsmodell för att kunna jämföra de mest prisvärda aktierna sett främst ur ett produktionsperspektiv. Utöver detta behövs såklart ytterligare faktorer tas med som till exempel politisk risk, reserver och kostnadsbild. Värderingsmultiplarna uppdateras automatiskt i realtid med visst lagg tack...
Continue reading »

Fler oroväckande krigsrubriker

Kärnvapen
“Russian Government Officials Told to Immediately Bring Back Children Studying Abroad” – Zerohedge “Royal Air Force Pilots Ordered To Shoot Down “Hostile” Russian Jets Over Syria” – Zerohedge “Is the CIA Going To Kill This Leader And Push The World Closer To Nuclear War?” – Dr....
Continue reading »

Läsvärt: 12-10-2016

Läsvärt
Guld & silver “The Wolves Get the Golden Fleese as the Sheep Get Shorn One More Time” – Bob Moriarty “John Hathaway Says We Now Have Entered A Momentous Period For Gold” – Kingworldnews.com “Correction Almost Completed” – Avi Gilburt “And You Thought the Silver...
Continue reading »