Abstrakt: FOMC Meeting Minutes är en dokumentering av vad som sagts vid det senaste FOMC-mötet (FOMC = Federal Open market Comittee). Detta är alltså relaterat till den amerikanska “centralbanken” och vad de styrande i denna entitet har för syn på räntor, ekonomi, arbetsmarknadsförhållanden och många andra saker som rör den den amerikanska ekonom och penningpolitik. Det dokument som släpps ikväll tar upp det som sagts vid det senaste mötet den 21a september.

Dessa möten har stor inverkan på finansiella marknader då de berör räntan och penningpolitiken i världens största ekonomi, men främst då det berör världens mest använda valuta, den amerikanska dollarn.

Min tro är att dokumentet kommer visa på en duvaktig ton då marknader har tagit en del stryk under de senaste dagarna mycket på grund av en rusande dollar som kan ses i grafen nedan. Zerohedge varnar dock för en potentiellt hökaktig chock. Att dagens centralbanker blivit de största och mest frekventa manipulatörerna är något som säkerligen kommer att ses som ett stort skämt om några år.

Dollarindex

Dollarindex. Källa: Investing.com

Som kan ses i grafen ovan så har dollarn brutit igenom taket på en kilformation, vilket fick dollarn att fortsätta stiga i rask takt. En stark valuta är idag varje centralbanks mardröm då det tynger respektive landets exporter, dämpar inflation och ökar skuldbördan. Denna stärkning har troligtvis mycket att göra med att diverse FED-tjänstemän luftat tankar om en närstående räntehöjning från FED. En räntehöjning innebär att mer kapital söker sig till valutan för att ta del av de höjda räntorna. Jämför man med läget i Japan, Europa, Sverige och Danmark till exempel, där räntan är noll eller negativ så är det uppenbart varför investerare får en mer positiv syn på flytta sitt kapital till det amerikanska banksystemet. Den stärkta dollarn skapar samtidigt problem för stora delar i världen som utnyttjat de låga amerikanska räntorna genom att belåna sig i dollar. En stigande dollar gör därför att dessa låntagare får en ökad real skuldbörda vilket skapar problem. I problemtider är samtidigt dollarn den valuta investerare flytt till, vilket senast sågs under Greklanskrisen år 2011.

I grafen nedan kan man samtidigt se att de amerikanska statsobligationsräntorna har börjat stiga (obligationerna går ner i pris), vilket ökar landets finansieringskostnader. Med tanke på att USA idag har en statsskuld på uppemot 20 biljarder dollar så förstår man att till synes små rörelser i obligationspriser snabbt kan skapa problem på medel- till lång sikt för landet:

Obligationer

Amerikansk statsobligationsränta (10-årig). Källa: Investing.com

Dollarstärkningen fick inte helt oväntat en stor effekt på guldpriset, som bröt sin kilformation på nedsidan (starkare dollar => färre dollar för att köpa den monetära metallen => dollarn ökar sin köpkraft relativt guld):

Guld

Guld (dags-chart). Källa: Investing.com

Notera att guld i dagsläget är tämligen översålt då RSI (Relative Strength Index) har ett värde på under 30 som kan ses underst på grafen. Historiskt sett så har ett så lågt RSI banat vägen för åtminstone någon form av “rekylrally”.

Slutsats

Med tanke på att vi närmar oss ett amerikansk val där den styrande eliten gör allt för att få en av sina egna kandidater vald (demokraten Hillary Clinton) så är det troligtvis önskvärt för det politiskt korrupta FED att få Obamas (även han demokrat) sista mandatperiod att framstå i så bra ljus som möjligt. Därmed lär de göra mycket för att undvika en rusande dollar och då troligtvis med påföljden av en sjunkande börs. Detta görs lättast i nuläget genom att försöka “snacka ner” ränteförväntningar och följdaktigen dollarn. Därmed skulle jag ödmjukt tippa enligt i enlighet med inledningen av detta inlägg att FOMC-dokumentet kommer påvisa en duvaktig retorik som kommer leda till en försvagning av dollarn och förhoppningsvis ett stigande guldpris. Hur aktiemarknaderna kommer tolka informationen är svårare att säga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website