Follow up on Bitcoin vs GDX

GDX4
In a previous post I put up the following chart depicting the recent major divergence between Bitcoin and GDX (gold miner index) and that if recent history is a guide for the future, we should see Bitcoin and GDX converge. So what has happened since then?…...
Continue reading »

Sunday Reading

Läsvärt
“A Biased 2017 Forecast (Part One)“ – Theburningplatform.com “A Biased 2017 Forecast (Part Two)“ – Theburningplatform.com “FMQ Beaks $15 Trillion” – Goldmoney.com “Get An Education” – 321gold.com “Debt Surge Producing Fake Recovery” – Goldseek.com “Crisis, Dullars and Wake-Up Call” – Goldseek.com   Chart of the...
Continue reading »

Chart of the day: GDX

gdx2
GDX (gold producers) is looking quite bullish on the weekly chart for at least a swing higher in the short/medium term: MACD has turned up. Histogram shows correction lost strength. Weekly candle stick hammer (Last seen at the end of the last major bottom). RSI turning...
Continue reading »

När man ser följande bilder så är det lätt att anta en ljus framtid för platinum & palladium

Smog1
Abstrakt: Platinum och palladium är ädelmetallar som färmst används till katalytisk avgasrensning. Genom denna process så renas avgaserna från främst bilar för att minska utsläppet av farliga ämnen och därmed minska mängden smog i luften. Kina har haft ett växande problem av smogbildning i sina storstäder...
Continue reading »

Chart of the day: Bitcoin vs. GDX

Bitcoin vs GDX
Abstrakt: I åtminstone två år kan man se ett intressant förhållande mellan Bitcoins utveckling i USD och guldbolagsindexet GDX. När dessa sett kraftig divergens så har detta “gap” kommit att slutas inom någon/några månader. De senaste veckorna har ett betydande gap uppstått i och med...
Continue reading »