Abstrakt: Platinum och palladium är ädelmetallar som färmst används till katalytisk avgasrensning. Genom denna process så renas avgaserna från främst bilar för att minska utsläppet av farliga ämnen och därmed minska mängden smog i luften.

Smog1

Kina har haft ett växande problem av smogbildning i sina storstäder som på senare tid till och med resulterat i att regeringen varnat invånare från att ens gå utanför huset pga hälsorisker. Skolor har stängts, bilism har fått reducerats och arbetsplatser har stått tomma. Denna flaskhals för ekonomisk aktivitet är potentiellt ett stort problem för en kommunistisk regim, som står och faller med massans inställning.

Så länge befolkningen anser att den sittande regimen gör ett bra jobb så är det inget större problem. Om ökad smog leder till lägre ekonomisk aktivitet i ett land med världens största skulbubbla så kan man bara teorisera om vilka påföljder det skulle kunna ha…

Högre arbetslöshet –> Deflation –> Fallande bostadspriser –> Skuldkris –> Bankkonkurser –> Ilska mot regimen –> Potentiella upplopp etc. –> Regimen svarar med eskalerande devalvering –> Kineser ser sin köpkraft försvinna –> Ökad kapitalflykt –> Försämrade statsfinanser och handelsbalans –> ???

När väl en ond ekonomsik spiral har påbörjats och förtroende för institut etc eskalerar så är det svårt att stoppa denna utveckling innan den har spelats ut, dvs den måste nå en  naturlig botten. Innan dammet har lagt sig så lär det dock bli riktigt smärtsamt. Ett nutida skräckexempel är det socialistiska Venezuela.

Ett dilemma för Kina är därmed avvägningen mellan minskad smog och lägre ekonomisk aktivitet gentemot ökad smog och bibehållen ekonomisk aktivitet. För att få minskad smog OCH bibehållen ekonomisk aktivitet så måste landet minska utsläppen. Då det ser ut som att regimen satsar på detta i och med att Kina installerar en allt större mängd solceller (vilket efterfrågar mer silver) så kan man också anta att efterfrågan på platinum och palladium bör komma att öka då det säkerligen även kommer att satsas på grönare bilism. Väljer man istället att satsa mer på elbilar så kan litium och koppar se ökad efterfrågan. Troligast är nog en kombination av alla ovanstående “lösningar”.

Smog2

 

smog3

smog4

Rolig detalj: Palladium är upp 4,44% i skrivande stund, medans platinum är upp 3,92%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website