När man ser följande bilder så är det lätt att anta en ljus framtid för platinum & palladium

Smog1
Abstrakt: Platinum och palladium är ädelmetallar som färmst används till katalytisk avgasrensning. Genom denna process så renas avgaserna från främst bilar för att minska utsläppet av farliga ämnen och därmed minska mängden smog i luften. Kina har haft ett växande problem av smogbildning i sina storstäder...
Continue reading »

Läsvärt: 21-09-2016

Läsvärt
“Could Germany Ever Allow Deutsche Bank To Go Under?” – Zerohedge “Opinion: Central banks Have Been Buying Gold With A Vengeance” – Marketwatch “Big Trouble In The Red Ponzi: HIBOR Overnight Borrow Costs Soar To 2nd Highest Lever Of 2016” – David Stockman “Rate Hike...
Continue reading »

If you want to show appreciation