Abstrakt: Flera experter inom silver- och guldbranschen har sedan länge hävdat att flera internationella storbanker har manipulerat silver- och guldpriset nedåt, främst genom handelsplatserna LBMA (The London Bullion Market Association) i London, samt COMEX (Commodity Exchange) i New York. Organisationen GATA (Gold Anti-Trust Action Committe), ledd av Bill Murphy, har sedan över ett decennium arbetat för att avslöja och i längden sätta stopp för denna påstådda manipulation. Trots växande empiri för att dessa metaller faktiskt är och har varit manipulerade så har det aldrig lett till något åtal i modern tid, trots att det amerikanska översynsorganet CFTC (U.S Commodity Futures Trading Commission) bedrev en utredning som sträckte sig från 2008 till och med 2013, där det till slut konstaterades att det ej fanns tillräckligt med bevis för att driva ärendet vidare.

Manipulationsfrågan tog dock en ny vändning förra veckan då den tyska storbanken Deutsche Bank erkände sig skyldiga till att ha manipulerat både silver och guld. Deutsche Bank har sedan gått med på en förlikning som inte bara innebär att banken kommer att behöva kompensera kunder och andra drabbade, utan de har dessutom gått med på att lämna över material som sägs påvisa andra finansinstituts inblandning vad gäller den aktuella manipulationen. Hur dessa avslöjanden kommer att påverka metallpriserna kan man bara spekulera i.

Detta avslöjande är knappast i sig någon förvåning för de inbitna silver- och guldexperterna, men det faktum att någon till slut ställts till svar har ansetts som en välkommen utveckling. Föga förvånande har detta heller inte hjälpt förtroendet för ett såpass viktigt organ som CFTC, vilket inte lyckades få till något konkret. Detta trots hela fem år av utredningar.

Utöver detta avslöjande så lanserade dessutom Kina i tisdags sin egen handelsplats för guld, prissat i den inhemska valutan Renminbi. Detta har av många setts som ännu ett slag mot den tills nu inofficiella manipulationen som bedrivits på de dominerande handelsplatserna i väst, LBMA och COMEX.

Kanske är det ändå delvis tack vare dessa utvecklingar som guld- och framförallt silverpriset tagit nya kliv upp de senaste dagarna, vilket kan ses i grafen nedan:

 

Silver

Källa: Investing.com

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website