Abstrakt: I åtminstone två år kan man se ett intressant förhållande mellan Bitcoins utveckling i USD och guldbolagsindexet GDX. När dessa sett kraftig divergens så har detta “gap” kommit att slutas inom någon/några månader. De senaste veckorna har ett betydande gap uppstått i och med att Bitcoin och gruvbolagen handlats åt skiljda håll.  Som guld- guldbolagsinvesterare så hoppas man nu att detta mönster återupprepar sig och då på så sätt att guld springer ikapp Bitcoin på uppsidan…

Bitcoin vs GDX

Bitcoin vs GDX

Tron är att det är kapitalflykt från Kina som lett till ökad efterfrågan på den elektroniska “valutan” Bitcoin i kölvattnet av att Kina sedan en tid devalverat sin valuta i en häpnadsväckande takt mot den amerikanska dollarn. Då kinesiska statsapparet gjort det svårare för medborgare att fly med sitt kapital för att undvika tappa köpkraft så ser Bitcoin ut att ha fått en strid ström av nya kunder då kineser uppskattas stå för uppemot 90% av omsättningen i Bitcoin i dagsläget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website