Bloomberg rapporterar att energiproduktion baserat på solens strålar, närmare bestämt solceller,  just har passerat en historisk tröskel. Nämligen att för första gången ha blivit mer ekonomiskt än vindkraft:

Solar vs Wind

Sol vs vind (Kostnadseffektivitet).

Citat ur artikeln:

“Solar power, for the first time, is becoming the cheapest form of new electricity.” 

Detta sammantaget med bladna nnat Kinas enorma satsning på just solpaneler har lett till en väldigt optimistisk framtidsbild vad gäller global silverkonsumtion från detta område:

Silver

Global prognostiserad silverkonsumtion inom solceller (Moz/år). Källa: Silverinstitute.org

Det bör samtidigt noteras att efterfrågan på fysiskt silver kommer ha varit högre än utbudet för fjärde året irad när vi avslutar 2016. Ett underskott på hela 52,2Moz för 2016 är prognostiserat. Detta innebär att enbart efterfrågan från solcellsindustrin år 2018 jämfört med år 2016 kommer att motsvara ett hopp som är större än hela underskottet för innevarande år.

Nedan finns en sammanställning vad gäller utbud och efterfråga i silver för åren 2006 till och med 2015:

Silver

Årlig efterfrågan och utbud för silver. Källa: Silverinstitute.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website