Abstrakt: Det finns idag flera tecken som pekar på att investerare är allt mer nervös, vilket inte är så konstigt med tanke på utvecklingen den senaste tiden. Detta är en miljö som guld trivs i.

Först ut är Bloomberg som via enkäter försökt klargöra vad som håller kapitalförvaltare uppe på nätterna:

Bloomberg

De största riskerna som kapitalförvaltare ser idag. Källa: Bloomberg.com

Nedan följer några korta kommentarer om varje punkt:

  1. EU disintegration: Senast år 2011 var det den så kallade “Greklandskrisen” som hjälpte guld att klätta till sitt All-Time-High på cirka $1900.
  2. Bond market /Credit spreads: En försämring i kreditsystemet kan leda till högre räntor vilket är negativt för guld (allt annat lika). Dock så sammanfaller detta oftast med förhöjda risker för banksystemet och därmed insättare vilket gör att fysiskt guld blir mer attraktivt (Speciellt i EU med de nya “bail in”-reglerna som trädde i kraft i år).
  3. Republican wins the White House (Trump): Flera analytiker menar att ett kaos likt efter BREXIT-omröstningen kan manifestera i och med en Trump-seger. Vad hände efter Storbritannien röstade om att gå ur den Europeiska Unionen? Jo guld sköt upp $100 nästkommande dag. De flesta menar samtidigt att en Trump-seger skulle innebära ännu större kaos på de finansiella markanderna.
  4. US inflation: Guld likta alla reala tillgångar frodas i en miljö av stigande inflation (förutsatt att räntorna inte springer om inflationstakten). Senare i inlägget kommer belägg för att denna risk inte bör underskattas.

Mer eller mindre alla ovanstående orosmoln är positivt för guldinvesterare. Skulle sedan mer än en av dessa faror bli verklighet så ska man nog verkligen vara glad som guldinvesterare.

Ett tecken på förhöjd stress i det finansiella systemet är det faktum att LIBOR (London Interbank Offered Rate) har börjat stiga, vilket kan ses i grafen nedan. LIBOR representerar medelräntan vilket de största Londonbankerna kan låna till (mellan varandra). En höjning i LIBOR ses ofta som ett tecken på ökad stress inom banksystemet då banker kräver högre avkastning i och med att de ser ökad risk vid utlåning till ett annat finansinstitut.

LIBOR

LIBOR-räntan. Källa: fred.stlouisfed.org

I grafen nedan visas i sin tur det så kallade CFSI-indexet (Cleveland Financial Stress Index) som har syfte att fånga stressnivån i det amerikanska finanssystemet, vilket påvisar en stigande trend sedan början av år 2014:

financial stress

CFSI-indexet. Källa: fred.stlouisfed.org

Vad gäller risken för inflation (punkt 4) så kan man i grafen nedan se att en potentiell botten sattes i TIPS-obligationer vid slutet av förra året. Dessa obligationer ska vara så kallat “inflationsskyddade” och vars ränta alltså ska stiga i takt med bland annat höjd inflation. Av nyfikenhet så har även guldprisets utveckling (i dollar) infogats i grafen:

TIPS vs gold

TIPS-obligationer (blå linje) och Guld (lila linje). Källa: Investing.com

Intressant nog kan man se att guldets första stora rally i början av detta år sammanföll med att TIPS bröt upp ur sitt trendtak (övre svarta linjen), något som även guld gjorde (nedre svarta linjen).

Nästföljande rally i guld sammanföll samtidigt med att TIPS bröt ännu ett trendtak vilket kan ses i grafen nedan:

TIPS-obligationer (blå linje) och Guld (lila linje). Källa: Investing.com

TIPS-obligationer (blå linje) och Guld (lila linje). Källa: Investing.com

Med bara några dagar kvar till det amerikanska presidentvalet så finns alltså potentialen att åtminstone en av de risker som kapitalförvaltarne räds blir verklighet inom kort.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website