Nedan syns en snapshot av min värderingsmodell för att kunna jämföra de mest prisvärda aktierna sett främst ur ett produktionsperspektiv. Utöver detta behövs såklart ytterligare faktorer tas med som till exempel politisk risk, reserver och kostnadsbild.

Snapshot

Snapshot av värderingsmodell för producenter.

Värderingsmultiplarna uppdateras automatiskt i realtid med visst lagg tack vare google docs förmåga att hämta data direkt från Yahoo Finance. Modellen är inte tänkt att användas för marknadstajmning vad gäller sektorn i helhet, utan till att kunna jämföra prisvärdhet inom sektorn.

I en typisk bull market för ädelmetaller så stiger silver mer än guld. Detta är anledningen till varför den Ag/Au Multiplier jag använder är en bra bit lägre än vad den är idag. Syftet är alltså att fånga in silverprisets förväntade överprestation relativt guld och tack vare det kunna få en guidning om hur prisvärda aktierna är i nuläget jämfört med vad som kan förväntas vid slutskedet av en klassisk bull market i ädelmetaller.

Disclaimer: Alla bolag rapporterar inte data som till exempel kostnader på samma sätt och inte heller kommer rapporterna vid samma tidpunker. Därmed så kan dessa värderingar både ändras på kort varsel utöver att vissa jämförelsefaktorer är omöjliga att göra för alla bolag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website