Abstrakt: Av ren nyfikenhet så tittade jag på om det fanns något åtminstone ytligt samband mellan prisutvecklingen på Bitcoin (i dollar) och guldbolagsindexet HUI…

 

Bitcoin HUI

Bitcoin i USD (lila linje) vs HUI. Källa: Investing.com

Det går förstås inte utläsa något säkert ur en sådan enkel jämförelse, men vid första anblick ser det ut som kraftiga divergenser, följs av kraftiga konvergenser. I början på år 2015 föll Bitcoin kraftigt medans HUI till en början steg. Därefter tog det ett antal månad tills guld “hann ifatt” nedgången i Bitcoin. När HUI till synes nådde en åtminstone kortsiktig botten så vände Bitcoin upp igen, varpå HUI någon månad därefter började stiga kraftigt ända tills “gapet” var slutet. De senaste månaderna har vi återigen sett en krafti divergens, då Bitcoin haft ett fullgott rally medans HUI har haft en relativt kraftig korrektion. Om denna divergens ska slutas som vid tidigare tillfällen så är alltså den intressanta frågan om guldbolagen står inför ett stundande rally eller om Bitcoin är nära en topp. Sedan början på år 2015 så ser det dock ut som Bitcoin varit ledande och HUI laggande.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website