Abstrakt: Bankerna har som bekant spottat ur sig säljkontrakt under de senaste veckornas uppgång i guld och silver. De har nu sammantaget byggt upp en så stor negativ position att man får gå tillbaka flera år för att hitta liknande situationer…

I grafen nedan ses guldprisets utveckling och dels en röd linje som visar hur gruppen som kallas “Commercial Speculators” legat till de senaste sju åren vad gäller deras aggregerade nettoposition i guldkontrakt, på den amerikanska handelsplatsen COMEX. Denna grupp består av storbanker som till exempel JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley och HSBC. Dessa positioneringssiffror hämtas ur den så kallade COT-rapporten (COT = Commitment of Traders).

COT-nummer (guld)

COT-nummer (guld). Källa: Streetwisereports.com

År 2013 sågs en nästan lika stor negativ nettoposition. I efterhand kan man se att detta blev början på en flerårig “Bear Market”, det vill säga en marknad i en negativ trend. Går man sedan tillbaka till åren 2009-2011, då bankerna var positionerade ännu mer åt det negativa hållet (dessutom under lång tid), så hindrade det inte guld från att klättra uppåt och till slut nå den högsta prisnivå någonsin. Vad kan man då förvänta sig för utveckling de kommande åren, nu när bankerna återigen lagt enorma summor pengar på att “blanka” guld?

Rätt svar är att det är omöjligt att säga, men vissa tekniska indikator och även prismönster skvallrar om vissa likheter med uppgångsfasen som påbörjades i slutet av år 2009 i guld….

I grafen nedan ses guldprisets utveckling (i amerikanska dollar):

guld

Guld (månadsdata). Källa: Investing.com

I grafen kan man se att guldpriset brutit upp ur kanaltaket vilket generellt signalerar en fortsatt positiv utveckling. Dessutom så har de två tekniska signalverktygen “MACD” samt “True Strength Indicator” fått se en brant positiv korsning, något som ej setts sedan uppgångsfasen påbörjades åren 2009-2010.

I grafen nedan ses silverprisets utveckling (i amerikanska dollar):

silver

silver (månadsdata). Källa: Investing.com

I grafen kan man se att silverpriset brutit upp ur ett kanaltak vilket generellt signalerar en fortsatt positiv utveckling, det efter att första ha studsat på den fleråriga stödlinjen. Dessutom så de två tekniska signalverktygen “MACD” samt “True Strength Indicator” fått se en brant positiv korsning, något som ej setts sedan uppgångsfasen påbörjades åren 2009-2010.

Om dessa indikator har “lika rätt” som under 2009-2010 då de påvisade liknande mönster, så kan en flerårig uppgång i både silver och guld att vara förestående.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website