Abstrakt: Det har sedan några veckor pågått ett storskaligt krig för att försöka få guld att inte bryta igenom den viktiga 1308-nivån. Denna nivå har de hitintills lyckats försvara med hjälp av en monstruös ökning av utstående kontrakt.

När guldpriset stiger kan individer uppfatta det som att vissa aktörer ser orosmoln vad gäller marknadernas och valutornas integritet.

Ett stigande guldpris är något som centralbanker, speciellt Federal Reserve i USA, traditionellt sett som någonting negativt. Dels anses guld vara något av en kanariefågel vad gäller ekonomisk- och finansiell hälsa, utöver att vara en form av pengar, vilket konkurrerar med andra valutor.

I det fall att investerare är oroade för bankers betalningsförmåga, så är man därmed oroad över att ens insatta pengar är i farozonen. I det fall så är guld ett utmärkt alternativt då fysiskt guld inte dras med någon form av motpartsrisk (kredtirisk). I det fall att en investerare är oroad över att till exempel den lokala valutan kommer att devalveras eller på andra sätt tappa i köpkraft framöver, så är guld även i detta fall ett utmärkt alternativ för att undvika köpkraftsminskning. Eskalerar denna oro än längre, till en oro gällande samtliga valutors framtida värde så är guld (vilket är en real tillgång) kanske ett av de absolut bästa alternativen för att behålla sitt välstånd och därmed köpkraft.

Vilket påtalats i tidigare inlägg så är politiker och centralbankschefer väldigt måna om att få gemene man att ha en positiv syn på framtiden för att undvika en negativ konsumtions- och investeringsspiral. Något som skulle leda till deflation och en ökad börda för högt skuldsatta nationer, i form av en ökad realskuld och därmed finansieringsförmåga.

Flera banker, som enligt vissa arbetar för att upprätthålla det finansiella systemet integritet (“status quo”), anklagas ofta av guld- och silverinvesterare för att sedan länge bedriva manipulation av ädelmetallpriserna. Till sin hjälp har banker som HSBC, JP Morgan och Nova Scotia förmågan att trycka upp nya elektroniska guldkontrakt för att möta ett ökat köptryck från investerare. Så fort bankerna vill lägga käppar i hjulet för guldpriset så ökar de helt enkelt utbudet (guld i digital form). Denna förmåga kan liknas en nyemission av aktier (utan en potentiell strategisk uppsida), något som naturligt stagnerar en prisuppgång.

Uppgången i guld som påbörjades i januari detta år, har likt flera gånger tidigare mötts av stort motstånd från bankerna. Bankernas aggregerade kortposition (netto) är i nuläget på historiskt sett extremt höga nivåer vilket kan ses i grafen nedan. Det har alltså krävts enorma mängder av kapital för att lägga band på uppgången i guld, alltså för att kunna möta investeraraptiten. I grafen syns även bankernas uppbyggda nettopositioneringen vid tidigare toppar. Vad guldpriset skulle kunna tänkas vara idag,  utan bankernas förmåga att digitalt kunna öka utbudet med hjälp av en knapptryckning, kan man bara spekulera i.

Commercial

Kortposition (netto) för bankerna. Källa: Streetwisereports.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website