Abstrakt: 14.30 idag släpptes den viktiga jobbsiffran för hur många nya jobb som skapats i USA under april månad.

Förväntnings-histogrammet såg ut som följande:

Nya jobb -april

Förväntingar – nya jobb (april). Källa: Zerohedge.com

Bank of Americas syn på hur marknaden och därmed diverse tillgångsslag kommer att reagera beroende på den faktiska siffran:

Post-payroll market reactions: bullish for HY & stocks if “Goldilocks” release (175-225K); most bullish for gold & Treasuries if weak payroll (<125-150K); most bullish for $, Tech, Europe, Japan if strong payroll (>250K).

Siffran som idag nådde marknaden var alltså 160 000 nya jobb, vilket var i den nedre delen av det förväntade intervallet och reaktionerna lät inte vänta på sig. Guld rusade, börsterminerna vände ned, statsobligationer såg köptryck (räntor ned) och dollarn försvagades. Huruvida dessa impulsreaktioner håller i sig kan man bara spekulera om.

I grafen kan månadsförändringarna för jobbskapandet ses från år 2007. Trenden sedan några månader tillbaka kan tolkas vara åt det negativa hållet.

Nya jobb

Nya jobb (tusental). Källa: Zeroehedge.com

Guldet ser ut att ha brutit upp ur sin trendkanal (“Bull flag”), vilket är ett positivt tecken. Det återstår som vanligt att se om denna första reaktion från marknaden håller i sig.

Guld

Guld (1H-stickor). Källa: Investing.com

Slutligen så tycks obligationsmarknaden nu signalera en kollaps vad gäller räntehöjningsförväntingar i juni från Federal Reserve i USA:

odds räntor

Implicita oddsen för en amerikansk räntehöjning i juni.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website