Amerikanska ekonomin adderade endast 160k nya jobb i april: Guldet rusar & ränteförväntingarna vänder ner

Nya jobb
Abstrakt: 14.30 idag släpptes den viktiga jobbsiffran för hur många nya jobb som skapats i USA under april månad. Förväntnings-histogrammet såg ut som följande: Bank of Americas syn på hur marknaden och därmed diverse tillgångsslag kommer att reagera beroende på den faktiska siffran: Post-payroll market reactions:...
Continue reading »

Marknaden i korthet – 05/04/2016.

Bofa client flows
Abstrakt: USA-börsen fortfarande på höga nivåer, sett till företagens intjäning. Negativ makrodata från USA, utöver sänkt BNP-prognos. Credit Suisses ”skräckbarometer” på höga höjder. Räntor ned i flera länder. Bank of Americas mest sofistikerade klientel fortsätter att sälja aktier. Guld och silver klättrar. Federal Reserves Atlanta-kontor...
Continue reading »