Abstrakt: USA-börsen fortfarande på höga nivåer, sett till företagens intjäning. Negativ makrodata från USA, utöver sänkt BNP-prognos. Credit Suisses ”skräckbarometer” på höga höjder. Räntor ned i flera länder. Bank of Americas mest sofistikerade klientel fortsätter att sälja aktier. Guld och silver klättrar.

  • Federal Reserves Atlanta-kontor sänker prognosen för den amerikanska ekonomins BNP-utveckling från 0,7% ner till 0,4% (KÄLLA).
  • Det stora S&P 500-indexet, som inkluderar de 500 största företagen listade på de amerikanska börserna, handlas på fortsatt höga nivåer, sett till företagens framtida, prognostiserade intjäning. Nedan kan man se hur aktiekurserna generellt har följt intjäningsprognoserna och som grafen visar, så har företagens aktier periodvis handlats till en ”premie”, för att sedan rasa rasa tillbaka.
S&P 500

Den gröna kurvan representerar S&P 500-indexet och den röda kurvan representerar företagens framtida intjäning. Källa: Zerohedge.com

 

  • Credits Suisses ”skräckbarometer” är på fortsatt hög nivå. Indexet speglar marknadernas oro tre månader framåt (Då dels omröstningen vad gäller Storbritanniens EU-medlemskap ska ske m.m.).
CSFB & VIX

Den röda linjen representerar Credit Suisses Fear Barometer och den gröna linjen representerar VIX-indexet. Källa: Zerohedge.com.

 

Till skillnaden från skräckbarometern så handlas VIX-indexet på relativt låga nivåer, ja speciellt jämfört med föregående index. VIX-indexet speglar marknadens förväntningar på marknadsvolatilitet i framtiden. Varför marknaden föväntar sig låg volatilitet samtidigt som den visar på förhöjd oro om framtiden är oklar.

 

  • Bank of America uppdaterar löpande hur sitt klientel agerar på marknaden. Grupperna institutionella investerare, hedgefonder och privata kunder, som traditionellt klassas som ”de smarta pengarna”, har nu dumpat aktier 10 veckor i följd. Till synes verkar de ha låg tilltro vad gäller den senaste tidens återhämtningsrally.
Bofa client flows

Bank of Americas klientelflöden.

  • Europas största ekonomier har idag sett kraftiga fall för sina statsobligationsräntor. Till exempel så har räntan på en tysk 10-årig statsobligation störtdykt och är nu nära den lägsta nivån… Någonsin.
Tysk 10-årig statsobligationsränta.

Räntan på Tysklands 10-åriga statsobligation.

 

Något som åter satt press på den europeiska banksektorn, vilket kan ses i grafen nedan.

Europeiska bankaktier

Europeiska bankaktier. Källa: Zerohedge.com

  • Avslutningsvis så kan det tilläggas att silver och guld handlas i positivt territorium (hittills) för dagen. Guld kämpar för tillfället med taket i en trendkanal som bildats de senaste veckorna. Vid ett brott upp ur en sådan kanal, så kan det ofta följas av ett ökat köptryck. Om det är rädsla och/eller fallet i räntor som leder uppgången kan man bara spekulera i.
Guld

Guld och utmarkerad trendkanal.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website