Abstrakt: Efter att gruvbolagen med fokus på ädelmetaller haft ett spektakulärt rally de första åtta månaderna på året så har nu flera bolag sett fall på närmare 50% sedan augusti. Sentimentet ser nu ut att vara på depressionsnivå och flera investerare verkar mer och mer tro att det bara var “ett falskt rally i en fortsatt härskande bear market” . Denna tes stärks av att investerare i gruvbolagen fick uppleva ett av de största fallen på flera år förra veckan.  Nedan presenteras några charts som föreslår att den nedgång som setts sedan augusti inte nödvändigtvis betyder att det stora rally var falskt och att de senaste årens bear market är intakt.

Guld föll nyligen till sitt 65-veckors glidande medelvärde, vilket oftast agerar som starkt stöd i en bull market. I grafen nedan så kan man se hur guld flera gånger studsat vid just denna nivå sedan den stora uppgångsfasen påbörjades år 2001:

Guld

Guld (vecko-chart).

Sedan år 2011 bröts detta stöden endast vid finanskrisen år 2008-2009, då guld föll kraftigt i några månader för att sedan rekylera upp kraftigt. När väl guld återigen bröt det 65-veckors glidande medelvärdet underifrån så fortsatte återigen medelvärdet att agera stöd ända fram tills att det på nytt bröts under år 2012, vilket föranledde den fleråriga nedgångasfasen som nu potentiellt är avklarad beroende på om guld klarar återtestet.

Liknande förhållanden råder i gruvkomplexet. Gruvindexet GDX som avkaste flera gånger mer än guld under de första åtta månaderna står inför samma test som guld efter den kraftiga korrektionen som varit:

GDX

GDX (vecko-chart).

Om vi sedan i år faktiskt är i en bull market (något som basmetallerna signalerar för hela metallkomplexet) så är dessa nivåer spektakulära köplägen om historien upprepar sig. Den kanske bästa analogen kan vara den kraftiga rekylen åt andra hållet efter att en bull market övergått till en ny bear market år 2012. Efter ett kraftigt fall i gruvorna så såg de ett kraftigt rekylrally som nätt och jämt bröt 65-veckors medelvärde underifrån, för att sedan återigen fortsätta falla kraftigt fram till årsskiftet 2013/2014.

Själv har jag tagit en chanspost i en extremt volatila (och riskfyllda) ETF:en JNUG som har en hävstång på 3x gruvbolagsindexet GDXJ. GDXJ är ett index som består av mindre bolag jämfört med GDX, sett till marknadsvärde. I denna ETF har handelsvolymen stigit rejält vid de senaste dagarnas ovanligt kraftiga fall. Förhoppningarna är att “smart money” nu ligger på köpsidan, det vill säga att sofistikerade investerare ser en vändning inom snar tid och  då väljer att ta på sig mer risk (ökad hävstång) för att på så sätt krama ur mer avkastning under kommande rally:

JNUG

JNUG (dags-chart).

Får vi nu se en rejält brytningen av dessa viktiga stöd, med en veckovis stängning under, så bör man dock dra öronen åt sig och fundera på om inte det trots allt var ett spektakulärt, men tyvärr falskt, rally.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website