Abstrakt: Klockan 20.00 kommer en av månadens absolut tyngsta nyhetssläpp då den amerikanska “centralbanken” släpper räntebesked. Marknaden indikerar mycket låg chans för en räntehöjning idag. Blir utfallet trots det en höjning lär vi få se mycket slagig handel då det skulle överraska många. Oavsett så är räntebesked från FED förknippat med stora rörelser på de finansiella marknaderna.

Många tecken tyder på att FED väntar med den utlovade räntehöjningen då ekonomisk data har varit svag den senaste tiden samtidigt som farhågorna för BREXIT ökar i och med att stödet för utträde har vandrat uppåt.

Tankar om BREXIT:

Hung Tan, executive managing director at the Institute of International Finance in Washington, DC:

Q: What would happen if Britain voted to leave the EU?
A: It is not Lehman in the short term in terms of markets being in a panic or chaotic mood, because the central banks will try to pacify that. But it is more significant than Lehman in its longer-term impact on global growth. Through trade and investment channels, there will be a downward impact on growth.

Q: How much could markets move?
A: The Bank of England, ECB and others have said they are prepared to supply a significant amount of liquidity just to calm the volatility. Over a week’s time [after the vote], I think it would reach some kind of lower equilibrium.

Gerald Celente, Trend Research Institute:

Initially, should the “leave” vote win, we forecast the US dollar and gold prices will spike while equity markets, particularly those currently under downward pressure, will sink deeply lower.

Oron är påtaglig, inte minst i Storbritannien där guldpriset (i pund) nu stigit till den högsta nivån på tre år, inför BREXIT-omröstningen.

Bonusgraph: Amerikansk industriproduktion.

Industriproduktion

Industriproduktion USA. Officiella recessioner är markerade med rött. Källa: Bloomberg/Zerohedge.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website