Abstrakt: Inte en dag verkar gå utan att blickarna riktas mot den krisande bankjätten Deutsche Bank. I skrivande stund faller aktien hårt på NYSE (New York Stock Exchange), som lett till tumult på de finansiella marknaderna.

Utlösande faktor för raset verkar vara uppgifter från Bloomberg om att stora hedgefonder flyr banken. En defakto “bank run” har börjat alltså börjat på Europas största investmentbank om rykterna stämmer.

  • Deutsche Banks kreditrisk (1 år)
Deutsche banks kreditrisk

Deutsche banks kreditrisk (1 år). Källa: Zerohedge.com

  • Deutsche Banks aktiekurs:
Deutsche Banks aktiekurs.

Deutsche Banks aktiekurs. Källa: Zerohedge.com

  • Framförallt så faller andra banker i USA på ryktet:

 

Deutsche vs Banks

Deutsche Bank (ovan) och S&P Financials som representerar en korg av finansinstitut (nedan). Källa: Zerohedge.com

  • Europeiska banker tycks samtidigt efterfråga enorma mängder USD (amerikanska dollar):
USD demand

Grafen ovan representerar efterfrågan på USD från ECB (Europeiska centralbanken). Källa: Zerohedge.com

Den senaste tidens utveckling lär få många att tänka tillbaks på Lehman Brothers kollaps 2008. Gud hjälpe de människor som har insättningar hos Deutsche Bank eller äger aktier. Hur de ska komma ur denna röra oskadda om inte tyska staten går in (vilket de tidigare sagt nej till) har jag ingen aning om.

Om Deutsche väl skulle falla så kan vi nog se en finanskris som under åren 2008-2009, fast magnituder värre denna gångReala tillgångar som guld & silver förvarade utanför banksystemet är att rekommendera i en situation som denna.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website