Chart of the day: Bitcoin vs. GDX

Bitcoin vs GDX
Abstrakt: I åtminstone två år kan man se ett intressant förhållande mellan Bitcoins utveckling i USD och guldbolagsindexet GDX. När dessa sett kraftig divergens så har detta “gap” kommit att slutas inom någon/några månader. De senaste veckorna har ett betydande gap uppstått i och med...
Continue reading »

If you want to show appreciation