För någon dag sedan kom nyheten att U.S Department of Justice (DOJ) sägs kräva $14 miljarder i böter från den tyska jättebanken, med anledning av MBS-härvan (finansiella produkter kopplade till bostadslån) som ledde upp till finanskrisen 2008-2009. I kontrast så uppgår Deutsche Banks totala marknadsvärde till endast $17,7 miljarder idag.

Sedan nyheten kom så har bankens aktiekurs fallit och närmar sig nu den tidigare bottennoteringen i augusti:

Deutsche Bank

Deutsche Banks aktiekurs. Källa: Zerohedge.com

Detta är som nämnts i tidigare inlägg, den mest systemviktiga banken i världen. Inte så konstigt med tanke på det abnormt stora derivatberg som banken är en motpart i:

 

DB

Deutsche Banks totala derivatexponering (brutto). Källa: Zerohedge.

Om dagen kommer då Deutsche Bank inte har kapital nog att täcka sina derivatåtaganden så är inte endast banken i effektiv konkurs, utan det betyder samtidigt att alla bankens motparter får bokföra förluster då deras motpart (i detta fall Deutsche Bank) inte kan anses ha betalningsförmåga. Det leder alltså till en kaskad av förluster och nedskrivningar för entiteter världen över. I det fall att banken likvideras så betyder det i sin tur att otaliga tillgångar skulle komma att tvångssäljas, vilket även det kan leda till stora nedskrivningar för andra.

Faller Deutsche Bank så kan man därmed räkna med att vi får en finanskris långt värre än när Lehman Brothers kollapsade, då Deutsche Bank är flera gånger större.

Nu är ju tyvärr världen i övrigt i mycket sämre skick på köpet…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website