Abstrakt: Hitintills i år har silver och silvergruvor (generellt sett) utklassat de flesta tillgångarna vad gäller avkastning. 

Nedan presenteras de bäst presterande råvarorna för det unga året 2016.

Silver tar guld

Prisförändring för diverse råvaror, hitintills år 2016. Källa: Srsroccoreport.com

Till synes så ligger silver etta, tätt följt av olja, zink och silvrets “storebror”, guld. De som velat ta på sig mer risk i form av att investera i silvergruvor, vars avkastning kan ses som en hävstång på silverprisets utveckling, har samtidigt generellt sett blivit rikligt belönade. Nedan visas avkastningen för ett urval av bolag, vars huvudfokus är silverutvinning.

Silverbolag

Utvecklingen för ett antal silverbolag hitintills år 2016. Källa: Srsroccoreport.com

Den enorma prisuppgången i flertalet silveraktier påvisar hur mycket silverpriset påverkar resultatet för bolag verksamma inom denna relativt lilla bransch. Samtidigt ska man ha i åtanke att denna enorma volatilitet såklart också generellt sätt gäller även vid nedgångar i silverpriset. I grafen nedan visas utvecklingen för XAU (Philadelphia Gold/Silver)- indexet vilket är en korg som innehåller en samling bolag verksamma inom guld- och silverutvinning.

XAU

XAU-indexets utveckling. Källa: Investing.com

När man tittar på lite längre sikt så ser man att trots den massiva prisuppgången för flertalet silver- och guldaktier som skådats i år, så är det fortfarande stor uppsida kvar till toppnivåerna som sågs under året 2011, då priserna på silver och guld samtidigt nådde sina “All Time Highs”. Dessa aktier började alltså den nyliga uppgången från nivåer som kan klassas som rena slaktnivåerna, när man betänker det faktum att XAU-indexet fallit hela vägen ner till 40 i januari år 2016, från en toppnivå på 228 som noterades i april år 2011.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website