Abstrakt: De investerare som över åren följt de artificiella papperspriserna för guld och silver (då främst på COMEX) är sedan länge vana vid att metallerna oftast rör sig efter de stora bankernas pipa.

I dessa dagar då bankernas antal utställda “papperskontrakt”, eller “löften” om att leverera guld och silver i framtiden är på historiskt höga nivåer, så är de flesta ej längre förvånade när någon entitet dumpar enorma summor på kort tid…

Guld

Guldpris (COMEX) 10-min. Källa: Zerohedge.com

Då en rationell investerare som efterlyser maximal avkastning och minimal förslust vet, så säljer respektive köper man inte en stor position på loppet av en minut. Större fonder tar oftast veckor på sig att köpa/sälja in sig i till exempel en aktie, detta med syfte att minimera kurspåverkan.

Dumpningar likt de som sker på den artificiella papperskontraktsmarknaden COMEX är ofta extremt koncentrerade i tid, vilket syns i grafens volymstaplar (längst ner i bild). Den säljande entiteten är alltså någon som till synes inte bryr sig om att sälja en stor position till bästa priset, utan syftet ser snarare ut att få så stor kurspåverkan som möjligt, då traditionellt nedåt.

Detta “fenomen” ger samtidigt värdeinvesterare rabatterade ingångslägen då det oftast inte är något fundamentalt negativt som ägt rum, utan enbart en justering av pris till det billigare.

Guld har de de senaste dagarna brutit ner genom sitt 50-dagars glidande medelvärde (grön linje) och handlas nu strax ovan stödet på sitt 100-dagars glidande medelvärde (gul linje) som kan ses i grafen nedan:

Guld

Guld (COMEX) 1 dag. Källa: Zerohedge.com

Frågan är om det är ökad desperation som föranlett de allt mer frekventa attackerna de senaste dagarna eller om den/de bakomliggande entiteterna endast agerade opportunistiskt, till exempel attackerade då det var relativt tunn köpsida i guldkontrakten.

Oavsett orsak så kommer den kinesiska Renminbin inkluderas i IMFs “världsvaluta” SDR (Special Drawing Right) den första oktober. Innan detta datum så bör även Kina ha kommit ut med en uppdatering av landets guldreserv. Båda dessa händelser kan tänkas ha stort inflytande på metallerna och marknaderna i övrigt. Därmed blir kommande månader ännu mer spännande med tanke på at vi även närmar oss det amerikanska presidentvalet samt diverse folkomröstningar i Europa knutet till EU och Euron.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website