Abstrakt: Som titeln skvallrar om så var det rejäla svängningar efter det oväntade BREXIT-resultatet, då britterna faktiskt röstade ja till ett utträde ur EU.

  • Europeiska bankaktier handlas nu i snitt på den LÄGSTA nivån NÅGONSIN. Några bankjättar på rekordlåga nivåer är Deutsche Bank, Credit Suisse och RBS.
Europeiska banker

Europeiska banker. Källa: Zerohedge

  • Det var till och med så illa på marknaderna att 24e juni tillsammans med 27e juni representerar den största kraschen i europeiska bankaktier sedan minst år 1986
Europeiska banker

Europeiska bankerna noterade den största nedgången för två dagar i följd mellan 24-27 juni. Källa: Zerohedge

  •  Detta är knappast något bra tecken, särskilt med tanke på att IMF idag kom ut med en rapport som listade Deutsche Bank samt Credit Suisse som etta respektive trea på en lista som rankar de mest systemviktiga bankerna i världen. 
Systemviktiga banker

Systemviktiga banker. Källa: IMF

  • Guldet rusade som mest över $100, vilket motsvarar cirka 4,5%.
Guldpriset före och efter BREXIT-resultatet.

Guldpriset före och efter BREXIT-resultatet. Källa: Investing

  • Även statsobligationer ansågs vara en säker hamn och köptes därmed frenetiskt. Efter BREXIT är ett rekord vad gäller obligationer som handlas med negativ nominell ränta ett faktum.
Obligationer

Totalt nominellt belopp för obligationer som handlas med negativ, respektive positiv ränta. Källa: Zerohedge.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website