Abstrakt: Tack vare den europeiska centralbankens (ECB) införande av negativa räntor så har bland annat bankernas intjäningsförmåga straffats hårt då de inte längre kan parkera kapital hos ECB med positiv förräntning…

Som följd av denna galenskap så varnar den brittiska banken Royal bank of Scotland (RBS) samt den nederländska banken ABN Amro för att de kan tvingas att gå så långt som att STRAFFA kunder för att ha pengar hos bankerna. Detta via införandet av negativa räntor. Första steget tycks dock vara att enbart straffa företagskunder, då införandet på privatpersoners konton troligtvis skulle leda till ett ramaskri och en potentiell “bank run”.

Då företag generellt sett har mer kapital och bedriver en verksamhet med konstant omsättning så är det för de flesta företag en omöjlighet att försöka fly straffräntorna genom att ta ut kontanter. Ett alternativ är alltjämt att “omvandla” sitt sparkapital i form av diverse FIAT-valutor till koncentrerat välstånd i form av fysiskt guld och silver.

Denna försämring av intjäningsförmånga som flertalet banker lider av i spåren av negativa centralbanksräntor belyser samtidigt den nu absurda bristen på någon form av “säker” avkastning då flertalet banker i framförallt Europa idag enbart har råd att erbjuda en högst marginellt (om en någon) avkastning på kundernas insatta sparkapital.

När även de flesta västerländska statsobligationerna även ger rekordlåg avkastning på flera håll så kan man bara ana hur svårt det är för de mest riskaversiva entiteterna, som till exempel pensionsfonder och försäkringsbolag, att uppnå sina avkastningsmål för att kunna uppfylla sina utbetalningslöften.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *
Email *
Website