När man ser följande bilder så är det lätt att anta en ljus framtid för platinum & palladium

Smog1
Abstrakt: Platinum och palladium är ädelmetallar som färmst används till katalytisk avgasrensning. Genom denna process så renas avgaserna från främst bilar för att minska utsläppet av farliga ämnen och därmed minska mängden smog i luften. Kina har haft ett växande problem av smogbildning i sina storstäder...
Continue reading »

Chart of the day: Bitcoin vs. GDX

Bitcoin vs GDX
Abstrakt: I åtminstone två år kan man se ett intressant förhållande mellan Bitcoins utveckling i USD och guldbolagsindexet GDX. När dessa sett kraftig divergens så har detta “gap” kommit att slutas inom någon/några månader. De senaste veckorna har ett betydande gap uppstått i och med...
Continue reading »