Deutsche Bank erkänner manipulation av silver- och guldpriset

Silver
Abstrakt: Flera experter inom silver- och guldbranschen har sedan länge hävdat att flera internationella storbanker har manipulerat silver- och guldpriset nedåt, främst genom handelsplatserna LBMA (The London Bullion Market Association) i London, samt COMEX (Commodity Exchange) i New York. Organisationen GATA (Gold Anti-Trust Action Committe),...
Continue reading »

De amerikanska indexen nära All Time High…

Företagskonkurser
Abstrakt: De amerikanska indexen handlas återigen nära sina högsta nivåer någonsin, vilka först uppnåddes i december förra året. Detta samtidigt som landets tillväxt under första kvartalet i år beräknats vara allt från negativ, till svagt positiv. Om inte det var nog så kom idag data på...
Continue reading »

Estimaten för den amerikanska BNP-utvecklingen sänks igen

Centralbanker
Abstrakt: Bara dagar efter att Federal Reserves Atlantakontor sänkt BNP-estimatet för den amerikanska ekonomin, så kommer nu fler sänkningar… Bank of America sänker BNP-estimatet för kvartal 1 till NEGATIV (recession), från +0,20%. FEDs Atlantakontor sänker estimatet till +0,10%, från +0,40%. Goldman Sachs sänker sitt estimat till +0,90%,...
Continue reading »

Marknaden i korthet – 05/04/2016.

Bofa client flows
Abstrakt: USA-börsen fortfarande på höga nivåer, sett till företagens intjäning. Negativ makrodata från USA, utöver sänkt BNP-prognos. Credit Suisses ”skräckbarometer” på höga höjder. Räntor ned i flera länder. Bank of Americas mest sofistikerade klientel fortsätter att sälja aktier. Guld och silver klättrar. Federal Reserves Atlanta-kontor...
Continue reading »

Hur står det EGENTLIGEN till med den globala ekonomin?

FED survey
Abstrakt: I dagens miljö av sanslösa stimulanser från centralbanker (pengatryckning och rekordlåga räntor) samt flera staters ökande budgetunderskott och därmed ökad skuldsättning, så proklameras det fortfarande i media att den globala återhämtningen fortskrider och att vi när som helst kommer att ha en ångande ekonomi,...
Continue reading »

Råvarufallet: Ökad risk för banker och stater

BNP-Emerging markets
Abstrakt: Råvarukraschen och dess följder för den finansiella sektorn samt framförallt oljeproducerande staters betalningsförmåga, bör ej underskattas. Året 2016 har hittills varit ett riktigt blodbad för den finansiella sektorn i spåren av bland annat fortsatt fallande råvarupriser och då framförallt olja. Detta har negativa följder för...
Continue reading »

Den kommande kollapsen: Skuldberget och räntan

debtbubble
Abstrakt: “De flesta av världens nationer har under de senaste decennierna ökat sina underskott och därmed ökat sina skuldbördor till nivåer som skulle vara ohållbara (konkurs) i de fall att statslåneräntorna skulle stiga till historiska medelnivåer. Denna lånefest har kunnat pågå tack vare att statslåneräntor världen över...
Continue reading »