Silver är hitintills den bäst presterande metallen under 2016

Silver tar guld
Abstrakt: Hitintills i år har silver och silvergruvor (generellt sett) utklassat de flesta tillgångarna vad gäller avkastning.  Nedan presenteras de bäst presterande råvarorna för det unga året 2016. Till synes så ligger silver etta, tätt följt av olja, zink och silvrets “storebror”, guld. De som velat ta...
Continue reading »

Bank of Japan chockar marknaden… Silver och guld rusar

Silver
Abstrakt: Bank of Japan vilket varit den centralbank som legat i täten vad gäller aggressiva stimulansåtgärder (aktieköp, obligationsköp och negativ ränta) för att få upp inflationen, chockade marknaderna inatt då de plötsligt valt att i alla fall för stunden, ej utöka stimulanserna. Telegrammen inatt löd: *BOJ WILL ADD...
Continue reading »

Deutsche Bank erkänner manipulation av silver- och guldpriset

Silver
Abstrakt: Flera experter inom silver- och guldbranschen har sedan länge hävdat att flera internationella storbanker har manipulerat silver- och guldpriset nedåt, främst genom handelsplatserna LBMA (The London Bullion Market Association) i London, samt COMEX (Commodity Exchange) i New York. Organisationen GATA (Gold Anti-Trust Action Committe),...
Continue reading »

De amerikanska indexen nära All Time High…

Företagskonkurser
Abstrakt: De amerikanska indexen handlas återigen nära sina högsta nivåer någonsin, vilka först uppnåddes i december förra året. Detta samtidigt som landets tillväxt under första kvartalet i år beräknats vara allt från negativ, till svagt positiv. Om inte det var nog så kom idag data på...
Continue reading »

Estimaten för den amerikanska BNP-utvecklingen sänks igen

Centralbanker
Abstrakt: Bara dagar efter att Federal Reserves Atlantakontor sänkt BNP-estimatet för den amerikanska ekonomin, så kommer nu fler sänkningar… Bank of America sänker BNP-estimatet för kvartal 1 till NEGATIV (recession), från +0,20%. FEDs Atlantakontor sänker estimatet till +0,10%, från +0,40%. Goldman Sachs sänker sitt estimat till +0,90%,...
Continue reading »

Marknaden i korthet – 05/04/2016.

Bofa client flows
Abstrakt: USA-börsen fortfarande på höga nivåer, sett till företagens intjäning. Negativ makrodata från USA, utöver sänkt BNP-prognos. Credit Suisses ”skräckbarometer” på höga höjder. Räntor ned i flera länder. Bank of Americas mest sofistikerade klientel fortsätter att sälja aktier. Guld och silver klättrar. Federal Reserves Atlanta-kontor...
Continue reading »

Hur står det EGENTLIGEN till med den globala ekonomin?

FED survey
Abstrakt: I dagens miljö av sanslösa stimulanser från centralbanker (pengatryckning och rekordlåga räntor) samt flera staters ökande budgetunderskott och därmed ökad skuldsättning, så proklameras det fortfarande i media att den globala återhämtningen fortskrider och att vi när som helst kommer att ha en ångande ekonomi,...
Continue reading »

Råvarufallet: Ökad risk för banker och stater

BNP-Emerging markets
Abstrakt: Råvarukraschen och dess följder för den finansiella sektorn samt framförallt oljeproducerande staters betalningsförmåga, bör ej underskattas. Året 2016 har hittills varit ett riktigt blodbad för den finansiella sektorn i spåren av bland annat fortsatt fallande råvarupriser och då framförallt olja. Detta har negativa följder för...
Continue reading »

Den kommande kollapsen: Skuldberget och räntan

debtbubble
Abstrakt: “De flesta av världens nationer har under de senaste decennierna ökat sina underskott och därmed ökat sina skuldbördor till nivåer som skulle vara ohållbara (konkurs) i de fall att statslåneräntorna skulle stiga till historiska medelnivåer. Denna lånefest har kunnat pågå tack vare att statslåneräntor världen över...
Continue reading »