Chart of the day: Policy uncertainty

Global policy uncertainty
Global policy uncertainty: Never before in “modern times” has there been this much policy uncertainty around the world. Never before has central banks printed this much FIAT currency. Never before in HISTORY has there been negative nominal rates. We are right in the middle of...
Continue reading »

Bizarroville: Centralbankernas absurda experiment och dess påföljder

draghi
Abstrakt: Som nämnts i tidigare inlägg så är centralbanksräntor godtyckligt justerade till de lägsta nivåerna någonsin idag, samtidigt som statsobligationer världen över är artificiellt nedtrycka tack vare “kvantitativa lättnader”. Allt detta i ett försök att tvinga gemene man längre ut på riskkurvan då alternativkostnaden förintats...
Continue reading »

Guld i hyperinflationens Venezuela…

Guld i Bolivar
Abstrakt: Ett modernt typexempel för guldets värdebevarande kvaliteter när en nation förfaller och dess valuta kollapsar kan idag ses i krisens Venezuela, under ledningen av landets president tillhörande “Socialist Part of Venezuela”, Nicolas Maduro… Individer med sina besparingar i Bolivar på sparkontot och/eller i kontanter...
Continue reading »