Portfolio update: Cordoba Minerals and Orca Gold

Orca gold
I recently added Cordoba Minerals and increased my Orca Gold holdings significantly. Snapshot of Cordoba Minerals Corp. Current market cap: 134MUSD Location: Colombia (High risk) Exploration company Main metals: Copper/Gold Additional notes Recent high grade poly-metallic hit in new zone. Backed by Robert Friedland (One...
Continue reading »

Snapshot av min värderingsmodell för producenter

Snapshot
Nedan syns en snapshot av min värderingsmodell för att kunna jämföra de mest prisvärda aktierna sett främst ur ett produktionsperspektiv. Utöver detta behövs såklart ytterligare faktorer tas med som till exempel politisk risk, reserver och kostnadsbild. Värderingsmultiplarna uppdateras automatiskt i realtid med visst lagg tack...
Continue reading »