Guld i hyperinflationens Venezuela…

Guld i Bolivar
Abstrakt: Ett modernt typexempel för guldets värdebevarande kvaliteter när en nation förfaller och dess valuta kollapsar kan idag ses i krisens Venezuela, under ledningen av landets president tillhörande “Socialist Part of Venezuela”, Nicolas Maduro… Individer med sina besparingar i Bolivar på sparkontot och/eller i kontanter...
Continue reading »

Silver & guld: COT-siffror och teknisk analys

guld
Abstrakt: Bankerna har som bekant spottat ur sig säljkontrakt under de senaste veckornas uppgång i guld och silver. De har nu sammantaget byggt upp en så stor negativ position att man får gå tillbaka flera år för att hitta liknande situationer… I grafen nedan ses guldprisets utveckling och dels en...
Continue reading »

Bankerna har hittills lyckats försvara 1300-nivån i guld

Commercial
Abstrakt: Det har sedan några veckor pågått ett storskaligt krig för att försöka få guld att inte bryta igenom den viktiga 1308-nivån. Denna nivå har de hitintills lyckats försvara med hjälp av en monstruös ökning av utstående kontrakt. När guldpriset stiger kan individer uppfatta det som...
Continue reading »

Silver är hitintills den bäst presterande metallen under 2016

Silver tar guld
Abstrakt: Hitintills i år har silver och silvergruvor (generellt sett) utklassat de flesta tillgångarna vad gäller avkastning.  Nedan presenteras de bäst presterande råvarorna för det unga året 2016. Till synes så ligger silver etta, tätt följt av olja, zink och silvrets “storebror”, guld. De som velat ta...
Continue reading »