Hur står det EGENTLIGEN till med den globala ekonomin?

FED survey
Abstrakt: I dagens miljö av sanslösa stimulanser från centralbanker (pengatryckning och rekordlåga räntor) samt flera staters ökande budgetunderskott och därmed ökad skuldsättning, så proklameras det fortfarande i media att den globala återhämtningen fortskrider och att vi när som helst kommer att ha en ångande ekonomi,...
Continue reading »

Råvarufallet: Ökad risk för banker och stater

BNP-Emerging markets
Abstrakt: Råvarukraschen och dess följder för den finansiella sektorn samt framförallt oljeproducerande staters betalningsförmåga, bör ej underskattas. Året 2016 har hittills varit ett riktigt blodbad för den finansiella sektorn i spåren av bland annat fortsatt fallande råvarupriser och då framförallt olja. Detta har negativa följder för...
Continue reading »